Team Westrand

 
 
.
Name Heimo Schaupp, BA
Spezialgebiet Projekte, Burschenarbeit
Telefon +43/699/10863410
E-Mail
 
 
.
Name Stefanie Ritzinger, BA
Spezialgebiet Kreatives Arbeiten, Jugendkulturen
Telefon +43/699/10863411
E-Mail
 
 
.
Name Mag.a (FH) Nina Schindl
Spezialgebiet Mädchenarbeit
Telefon +43/699/11480831
E-Mail
 
 
.
Name Mag.a (FH) Nicole Hartmann
Spezialgebiet Sexualpädagogik
Telefon +43/699/10864271
E-Mail
 
 
.
Name Jürgen Aigenbauer
E-Mail